X
تبلیغات
تنهایی

تنهایی

با من بمان


حرفت که می شود با خنده می گویم :


یادش بخیر فراموشش کردم...


اما نمیدانند هنوز هم کسی اشتباه تماس میگیرد...


سست میشوم که نکند تو باشی ...
نوشته شده در دوشنبه چهارم فروردین 1393ساعت 20:23 توسط elham|

والا

کاری نداره که ..

همین الآن موبایلتو بردار !

بهش یه SMS بده بگو * دوستـت دارم * !!

دیگه اگه دیدیش !

دیگه اگه جوابتو داد !!

همچین دچاره ” خود شاخ پنداری ” میشه
که دیگه نمیشناستت بی جنبه
نوشته شده در یکشنبه سوم فروردین 1393ساعت 21:40 توسط elham|

سال نو مبارک

 

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 19:18 توسط elham|

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 19:16 توسط elham|

۱ روز مونده تا سال جدید

چه سخته

دوباره الکی باید شادی کنم

کسی نمیفهمه ولی باز دلم میترکه

باز بغضم میگیره

اخ که خیلی سختمه

خدا کمکم کن باز بی اون ۱ سال نا تموتم

شروع میشه

واسه من این سالم شادی نمیاره

ولی خدا شاهده ارزوی شادی که خودم نچشیدم واسه همه دارم

سال جدید پیشاپیش مبارک

نوشته شده در چهارشنبه بیست و هشتم اسفند 1392ساعت 19:15 توسط elham|


گـونه های زبر مـردانه ات را

بچسبـان به

گـونه های ظریف زنانـه ام

لبخنـد بزن ...

می خواهم عکسی بگیرم از این روز ها...

می خواهم ثبت خاطره کنم برای روزهای تنـهاییم .......!!!

خط گیسوان کسی تکـرار می شود...

که همه هستی مـرا به باد داد.........

و مرا در تنـهایی هایم تنها گذاشت...

نوشته شده در چهارشنبه چهاردهم اسفند 1392ساعت 15:43 توسط elham|


رو تـــو تعصب دارم
ولی ادعایی ندارم
نمیگم خیلی خوشگلی..
چون خوشگتر از تو زیاده..
نمی گم خیلی پولداری ..
چون پولدارتر از تو زیاده ..
نمی گم خیلی شیرین زبونی ..
چون چرب زبون تر و خوش صحبت تر از تو زیاده ..
ولی ..
می گم: تو هـــمونی که برای من بهـــترینی !

نوشته شده در یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 19:13 توسط elham|


پسری ﮐﻪ ﺗﻮ ﺭﺍ ﺩﻭﺳﺖ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﻨﺖ ﺭﺍ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﻧﻤﯿﮑﻨﺪ ﺑﺎﻧﻮ !
ﺑﻠﮑﻪ ﻟﺒﺎﺱ ﻋﺮﻭﺱ ﺑﺮ ﺗﻨﺖ ﻣﯿﮑﻨﺪ ...
ﺑﻔﻬﻢ ﻋﺸﻖ ﺍﮔﺮ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺩ
ﻟﺬﺕ ﺑﻮﺳﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺸﺎﻧﯽ ﺧﯿﻠﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﻟﺐ ﺩﺍﺩﻥ ﺑﻮﺩ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻖ ﻭﺍﻗﻌﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﻤﺎﻥ ﺩﺳﺘﺎﻧﺖ ﺭﺍ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﯿﺮﺩ ﺣﺘﯽ ﺑﺮﺍﯼ ﻟﺤﻈﻪ ﺍﯼ ﺩﯾﻮﺍﻧﻪ ﺍﺵ ﻣﯿﮑﻨﺪ
ﻭ ﺍﺯ ﺑﺮﻕ ﭼﺸﻤﺎﻧﺖ ﻣﺴﺖ ﻣﯿﺸﻮﺩ
ﺍﺣﺘﯿﺎﺝ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻭ ﻫﻤﺨﻮﺍﺑﯽ ﻧﯿﺴﺖ ...
ﺍﮔﺮ ﻋﺸﻘﺖ ﻣﺮﺩﺍﻧﮕﯽ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺍﺯ ﺩﻭﺭﯼ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﻫﻢ ﻟﺬﺕ ﻣﯿﺒﺮﯾﺪ
ﭼﻮﻥ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻫﺴﺘﯽ ﺟﺎﯾﺖ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﻗﻠﺒﺶ ﺛﺎﺑﺖ ﻭ ﺩﺳﺖ ﻧﺨﻮﺭﻧﯿﺴﺖ !!
ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻫﻔﺖ ﻗﻠﻢ ﺁﺭﺍﯾﺶ ﮐﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﺒﺎﺩﺍ ﺧﻮﺷﮑﻠﺘﺮ ﺍﺯ ﺗﻮ ﺩﻟﺶ ﺭﺍ ﺑﺒﺮﺩ .
ﺧﯿﺎﻟﺖ ﺗﺨﺖ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻥ ﻗﯿﺎﻓﻪ ﻭ ﺧﻮﺩ ﻭﺍﻗﻌﯿﺖ ﺣﺎﮐﻢ ﺫﻫﻦ ﺍﻭ ﻫﺴﺘﯽ ...
ﺍﯾﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺑﻮﺩﻥ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﯾﻌﻨﯽ
ﺑﺎﻟﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺧﻮﺩت;
ﮐﻪ یک ﻣﺮﺩﯼ در ﺯﻧﺪﮔﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺗﺎ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺗﮑﯿﻪ ﮔﺎهت است
ﻭ ﯾﻘﯿﻦ ﺩﺍﺭﯼ ﮐﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﺍﻧﺘﺨﺎﺑﺶ ﺗﻮ ﻫﺴﺘﯽ ﻭ ﺑــــــــــــــــــــــــــــــﺲ

نوشته شده در یکشنبه یازدهم اسفند 1392ساعت 19:12 توسط elham|

وقتی نخواستت ...
آروم بکش کنار !
غم انگیزه اگه تو رو نخواد ...
مسخرس اگه نفهمی
احمقانس اگه اصرار کنی...!
نوشته شده در چهارشنبه هفتم اسفند 1392ساعت 11:33 توسط elham|

رسیدن هم مثل نرسیدن سخت است!!

رسیدن آداب دارد..

وقتی رسیدی باید بمانی..

باید بسازی..

باید مدام یادت باشد که چه قدر زجر کشیدی تا رسیدی…

که آرزویت بوده برسی…

وقتی رسیدی باید حواست باشد…

تمام نشوی
نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 18:16 توسط elham|

چــه قانــون ناعــادلانــه ای !
بــرای شــروع یــک رابطــه ,
هــر دو طــرف بایــد بخواهنــد …
امــا …
بــرای تمــام شدنــش ,
همیــن کــه یــک نفــر بخواهــد کافیســت
نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 17:54 توسط elham|این روزهــا که نیستی ؛

مهم نیستــــ زیاد

فقط باید یاد بگیرم

بدون تو روی پاهایم بایستم

به همین زودی . . .

باید یاد بگیرم

بدون تو بخندم

بدون تو نفس بكشم

" سخت است اما می شود

در نقش یك عاقل روم . . ."

باید یاد بگیرم

دلتنگی هایم را لا به لای شعرهایم پنهان كنم

تا صدایش آزارت ندهد

زمانی آدم بودم

اما حالا كوه شده ام

ببین جانم ؛ ما دیگر از خیر رسیدن گذشتیم . . .؛

رفتنت

آنقدرها هم كه فكر می كنی فاجعه نیست ها ،

فقط

من

مثل بیدهای مجنون

ایستاده می میرم . . .

همین ؛......

نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 17:49 توسط elham|

نوشته شده در سه شنبه ششم اسفند 1392ساعت 17:43 توسط elham|

نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن 1392ساعت 13:5 توسط elham|

نوشته شده در شنبه نوزدهم بهمن 1392ساعت 13:5 توسط elham|

♦ تمـآم حـجـم خـیآلـم از تـو لـبـریـز اسـت ♦

♦ خـیـآلـم کـوچـک نـیـسـت ♦

♦♥♦ تـو بـی نـهـآیـت عـزیـزی ♦♥♦
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 11:18 توسط elham|

حیفم اومد این عکسو نذارم خیلی معرفت داره

نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 11:17 توسط elham|

نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 11:13 توسط elham|

ﮔﻔــﺖ : ﺑﺎ عشــقت ﯾﻪ ﺟﻤــﻠﻪ ﺑﺴــﺎﺯ (!)
ﮔﻔﺘـــﻢ : ﻣﻦ ﺑﺎ عشقـــم ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻤﯿﺴـﺎﺯﻡ (!)
ﺩﻧــﯿـــﺎﻣﻮ ﻣﯿﺴــﺎﺯﻡ .. / . ...
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 11:12 توسط elham|

زن به خاطر طبیعتش ضعیفه...
اما در مقابل سختیا بیشتر از یه مرد تحمل داره...
تنها چیزی که زن رو از پا در میاره تو خالی از آب در اومدن مردشه...
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 11:11 توسط elham|

آهـــای پســــــــر ...!

میدانـــی بـــا مـــــن چـــــه کــــردی ...؟!

تــــــــو مــــــــرا کُشتــــی ...

بـــــرای خـــــودم ناراحـــــت نیستـــــم ...

بـــــرای دختـــــرت نگرانـــــم ...!

نکنـــــد " تقـــــاص آه مـــــرا " او پـــــس بدهـــــد .....
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:41 توسط elham|

ﺩﺧﺘﺮ : ﻋﺸﻘﻢ ﺷﺮﻁ بندﯼ ﮐﻨﯿﻢ؟؟؟ ﭘﺴﺮ : ﺑﺎﺷﻪ

ﺩﺧﺘﺮ :ﺗﻮﻧﻤﯽﺗﻮﻧﯽ24 ﺳﺎﻋﺖﺑﺪﻭﻥﻣﻦ ﺑﻤﻮﻧﯽ ...
ﭘﺴﺮ : ﻣﯽ ﺗﻮﻧﻢ ...

ﺩﺧﺘﺮ : ﻣﯽ ﺑﯿﻨﯿﻢ .....
24 ﺳﺎﻋﺖ ﺷﺮﻭﻉ ﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮ ﺍﺯ

ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻋﺸﻘﺶ ﻭ ﺍﯾﻨﮑﻪ ﺧﯿﻠﯽ ﺯﻭﺩ ﻗﺮﺍﺭﻩ ﺑﻤﯿﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﻧﺪﺍﺷﺘﻪ ...

24 ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻤﻮﻡﻣﯽﺷﻪ ﻭ ﭘﺴﺮﻣﯿﺮﻩ ﺟﻠﻮﯼ ﺩﺭ ﺧﻮﻧﻪ ﯼ ﺩﺧﺘﺮ .. ﺩﺭ ﻣﯽ ﺯﻧﻪ ﻭﻟﯽ ﮐﺴﯽ ﺩﺭ ﺭﻭ ﺑﺎﺯ

ﻧﻤﯽﮐﻨﻪ ...ﺩﺍﺧﻞ ﺧﻮﻧﻪﻣﯽ ﺷﻪ ﻭ ﺩﺧﺘﺮ ﺭﻭ ﻣﯽ ﺑﯿﻨﻪ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﻣﺒﻞ

ﺩﺭﺍﺯﮐﺸﯿﺪﻩﻭرﻭﺵﯾﻪﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖﻫﺴﺖ ...ﯾﺎﺩﺩﺍﺷﺖ: 24 ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﻮﻧﺪﯼ ... ﯾﻪ

ﻋﻤﺮ ﻫﻢ ﺑﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﻣﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺑﻤﻮﻧﯽ ﻋﺸﻖ ﻣﻦ ... ﺩﻭﺳﺘﺖﺩﺍﺭﻡ ....:
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:41 توسط elham|

مخاطب خاص ِ زندگے مــــن...

با تمام وجود مے گویم:

این روز ها عجیب دل تنگ توام

دل تنگ اجابت چشمانت

دل تنگ رنگ نگاهت

دل تنگ بوے عَطرت

تو که نیستے ...

انگار زندگے بودن را کــم می آورد و

بهانه گــیر نبودن است

تو کـه نیستے دلتنگے هایت مــرا از پا در می آورند ...
نوشته شده در دوشنبه هفتم بهمن 1392ساعت 10:38 توسط elham|

نوشته شده در شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 19:7 توسط elham|

نوشته شده در شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 19:6 توسط elham|

خیلی نازه این ...
نوشته شده در شنبه پنجم بهمن 1392ساعت 19:5 توسط elham|

دوستای گلم خیلی وقتا دلم میخواد

با بی خیالی بگم خیالی نیست

این نیز بگذرد

ولی نمیگذره

نوشته شده در جمعه چهارم بهمن 1392ساعت 18:32 توسط elham|

با من بمان واسه خیلی ها فقط 1 جمله هست

1 کلمه که خیلی ها معنیشو نمیدونن

ولی واسه من یعنی نباشی زندگی هیچه

نباشی مریضم

پس باش و بمان

بمان

بمان

بمان

برای من نه برای خودت

برای ما

نوشته شده در جمعه چهارم بهمن 1392ساعت 18:30 توسط elham|

چه سخته دلت بگیره

ولی سختتر اینه که همه چی رو به راه باشه ولی باز دلگیر باشی

وقتی که نمیدونی از دنیا چی میخوایی

وقتی از خواستنش خسته شدی

وقتی که برا بودنش واسه 1 لحظه دلتنگی

در کل وقتی نیاشه زندگی خ سخته

نه

سخت نیست

غیر ممکنه

انگار زندگی زمین و زمان متوقف میشه

کاش همیشه اونایی که میخواییم با ما بودن

چون بی اونا هیچیم

نیستیم

نابودیم

التماس دعا

نوشته شده در جمعه چهارم بهمن 1392ساعت 18:13 توسط elham|

مدتی است لبخندت را ندیده ام

برای دلم لحظه ای بی بهانه بخند

از همین فاصله هم زیباییش را احساس میکنم

نوشته شده در جمعه چهارم بهمن 1392ساعت 18:9 توسط elham|


آخرين مطالب
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Design By : Pars Skin